Schody drewniane

KONSTRUKCJA:

Dywanowe na policzku profilowanym smonośne

KSZTAŁT:

2x 1/4 zabiegu

DREWNO:

dab kolor bielony

DODATKOWO:

balustrada z słupami stalowymi