Schody samonośne

KONSTRUKCJA:

Schody samonośne policzkowe

KSZTAŁT:

2x 1/4 zabiegu

DREWNO:

jesion bielony, białe podstopnie, rurki czarne